ขั้นตอนการโอนเงินมัดจำ

1. กรอกข้อมูล จองบ้านพักออนไลน์ เพื่อทำการจองบ้านพัก ทางรีสอร์ทจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจอง และแจ้งรายละเอียดโอนเงิน

 2. โอนเงินค่าที่พักเต็มจำนวน ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา สวนผึ้ง ออมทรัพย์ เลขบ/ช 7 2 9 – 0 – 0 9 2 9 8 – 8  พัชชรีพรณ์ แซ่ตัน 

 3. กรุณาชำระเงินภายใน 2 วัน นับจากวันที่จอง 

 4. เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินทางออนไลน์ทันที หรือ โทร. 0 8 1 - 7 3 6 2 4 2 9  เพื่อยืนยันการโอนเงิน
    


หมายเหตุ : 1. ราคาดังกล่าวนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

                2. ทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้ประกอบหรือปรุงอาหารในทุกกรณี

                3. ทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พัก

                4. กำหนดเวลา Check in 14.00 น., Check out 12.00 น.เท่านั้น

                5. เด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

                :กรณีต้องเลื่อนกำหนดการเข้าพัก แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเข้าพัก โดยทางรีสอร์ทไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ
                :กรณีลูกค้าแจ้งเลื่อนภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันเข้าพัก หัก 20% ของค่าห้องพัก
                :กรณีลูกค้ายกเลิกการเข้าพัก(ทุกกรณี) ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำในทุกกรณี
                :ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนห้องพัก โดยไม่คืนเงินจอง หากพบว่ามีการเข้าพักเกินกว่าจำนวนที่แจ้งไว้

 

ชิชญา รีสอร์ท สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร 081-0102397


© Copyrights 2012 www.chichaya.com. All rights reserved. Designed by jaja