แจ้งการชำระเงิน

กรุณากรอกรายละเอียดการโอน: ชื่อ-นามสกุล, ยอดเงินโอน, ชื่อธนาคาร, สาขา, วันและเวลาที่โอน, ชื่อบ้านพักที่จองและวันที่จะเข้าพัก ในพื้นที่ข้างล่างนี้ หรือ โทร. 0 8 1 – 7 3 6 2 4 2 9   แจ้งเพื่อยืนยันการโอนเงิน
แจ้งการชำระเงิน
ชื่อ & นามสกุล *
ยอดเงิน บาท *
ธนาคาร *
วันและเวลาที่โอน * เวลา
บ้านพักที่จอง *
วันที่เข้าพัก *
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์
หมายเหตุ

 

ชิชญา รีสอร์ท สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร 081-0102397


© Copyrights 2012 www.chichaya.com. All rights reserved. Designed by jaja